Nguyên mẫu Gundam BARBATOS 1
IRON-BLOODED ORPHANS

Nguyên mẫu Gundam BARBATOS

Một trong những nguyên mẫu Gundam tốt nhất được sử dụng trong “Cuộc chiến giành lãnh thổ” 300 năm trước. Trong một thời gian dài, Gundam Barbatos là bộ mobile suit đã phục vụ không […]