Nguyên mẫu Gundam GRAZE 8
Nguyên mẫu Gundam

Nguyên mẫu Gundam GRAZE

Một bộ mobile suit tối tân được xây dựng và thiết kế bởi Gjallarhorn, một tổ chức quân sự mạnh mẽ với tham vọng giám sát cả thế giới. Nguyên mẫu Gundam GRAZE có nhiều […]